Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář je třeba vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího, případně jej vložit do zásilky se zbožím, které vracíte. Do zásilky nezapomeňte přiložit rovněž kopii dokladu o koupi zboží.

Zboží, které vracíte, zasílejte prosím na adresu: Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9

Adresát
Internetový obchod:                   www.hudbag.cz

Společnost:                               Future Deal s.r.o.

Se sídlem:                                 Notečská 565/8, 181 00 Praha 8

Doručovací adresa:                  Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9

IČO:                                          04434366

E-mailová adresa:                   info@hudbag.cz

Telefonní číslo:                        +420 602 151 301

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží:

NÁZEV ZBOŽÍ vč. kódového označení

POČET KS

KUPNÍ CENA

 

 

 

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:                        

Adresa:                                          

Emailová adresa:                   

Telefonní číslo:                       

Číslo objednávky:                  

Datum zakoupení zboží:      

Číslo bankovního účtu:         

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                  (podpis)
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

Příloha: Kopie dokladu o koupi zboží