Formulář pro uplatnění reklamace

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Formulář je třeba vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího, případně jej vložit do zásilky se zbožím, které reklamujete. Do zásilky nezapomeňte přiložit rovněž kopii dokladu o koupi zboží.

Zboží, které reklamujete, zasílejte prosím na adresu: Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9

 

Adresát
Internetový obchod:                 www.Hudbag.cz

Společnost:                              Future Deal s.r.o.

Se sídlem:                               Turnovská 478/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Doručovací adresa:                 Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9

IČO:                                         04434366

E-mailová adresa:                   info@hudbag.cz

Telefonní číslo:                        +420 602 151 301

 

 

Spotřebitel:

 

Jméno a příjmení:                  

Adresa:                                    

Emailová adresa:

Telefonní číslo:

Číslo objednávky:

Datum zakoupení zboží:

Číslo bankovního účtu:

 

NÁZEV REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ vč. kódového označení

POČET KS

KUPNÍ CENA

 

 

 

 

Podrobný popis vady:

 

 

 

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (prosím vyberte zaškrtnutím příslušného políčka):

 

DODÁNÍ NOVÉHO ZBOŽÍ BEZ VADY                                     ☐

SLEVA Z KUPNÍ CENY                                                              ☐

BEZPLATNÉ ODSTRANĚNÍ VADY                                           ☐

VRÁCENÍ PENĚZ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)                 ☐

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                  (podpis)
______________________________________

             Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

Příloha:

  1. Kopie dokladu o koupi zboží